วชิรปราการวิทยาคม

ติดต่อเรา

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055799035
โทรสาร  : 055799304
E-Mail :   [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/wachiraprakarn